Τι είναι Οξυγονοθεραπεία;

Οξυγονοθεραπεία είναι η προσθήκη αέριου οξυγόνου στο μίγμα αέρα που εισπνέουμε και μπορεί να εφαρμοστεί με διαφόρους τρόπους. Διαχρονικά η πρώτη μορφή οξυγονοθεραπείας γινόταν με Φιάλη Ιατρικού Οξυγόνου και πρώτη η μητρική μας εταιρεία  AIR LIQUIDE Hellas στην Ελλάδα ξεκίνησε να παράγει το 1909.

Σήμερα υπάρχουν πιο πολλές μέθοδοι εφαρμογής, όπως ο συμπυκνωτής οξυγόνου, το υγρό οξυγόνο και οι φορητοί συμπυκνωτές